Links
Comment on page
🏠

Mừng bạn về nhà!

Không chỉ là một điểm đến, Panhou Retreat còn là nơi huyền thoại và thiên nhiên gặp gỡ. Nơi bạn khám phá những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa cùng sự chân thành của con người nơi địa đầu tổ quốc.

Huyền thoại về Panhou

Huyền thoại về Panhou gắn liền với câu chuyện về vị thần Long Khuyển Bàn Hồ, được cử xuống hạ giới giúp vua Bình Vương chống giặc ngoại xâm.
Sau chiến thắng, Bàn Hồ được vua ban hôn với con gái mình và trở thành người kế vị, lấy tên hiệu là Bàn Vương. Vua Bàn Vương có 12 người con, cũng là tổ tiên của 12 nhánh người dân tộc Dao ngày nay.
Không chỉ được biết đến với lối sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên và hết lòng với con dân, vua Bàn Vương còn là người đặt nền móng cho sự khởi nguồn và phát triển của dân tộc Dao.
Tinh thần của vua Bàn Vương là kim chỉ nam cho mỗi chúng tôi trên mảnh đất Hoàng Su Phì huyền thoại này: luôn trân quý và tôn vinh văn hoá, bảo vệ thiên nhiên và cùng đồng bào dân tộc đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.